2012 წლიდან კომპანია "Eurotrade" ,საქართველოს სურსათისა და სასმელების ქარხნებს სთავაზობს ფართო სპექტრის პროდუქციას. კომპანიის მიზანია მოახდინოს საქართველოს ბაზარზე ინოვაციებისა და მომავალი ტექნოლოგიების განვითარება. ჩვენი ახალგაზრდა და მოტივირებული გუნდი, ევროპელი პარტნიორების მხარდაჭერით, უზრუნველყოფს ხარისხიან მომსახურებას, რაც მომხმარებელთა მოლოდინს აჭარბებს.

 ჩვენ, პარტნიორების ნდობას ვიპოვებთ ჩვენი შემოქმედებითობით, გუნდურობითა და ბიზნესის ეთიკის ინტეგრირებით.